همکاری با ما

از تمام متخصصین و علاقه مندان که خواستار همکاری و استخدام در پروژه های شرکت هستند دعوت به عمل می آید تا اطلاعات پرسنلی و شغلی خود را به وسیله فرمی که در ذیل آورده شده است تکمیل و ارسال نمایند.
نوع تخصص سطح تحصیلات جنسیت دوره آموزشی
مهندس الکترونیک (آشنا به مدارات الکترونیک)
مونتاژ کار بردهای الکترونیک
مونتاژکار
کارمند انبار
فوق دیپلم و مهندس الکترونیک
دیپلم و فوق دیپلم الکترونیک
حداقل دیپلم
حداقل دیپلم
خانم
خانم
خانم
آقا
2ماه
2ماه
2ماه
2ماه
لطفا قبل از ارسال فرم به تخصصهای لازم در جدول بالا توجه فرمایید و در صورت علاقه مندی به هر یک از تخصصها و همچنین توجه به شرایط مندرج در هر ردیف اقدام به پر کردن فرم نمایید.
استخدام در امیدالکترونیک